Arr

Innlegg, Just in

Fra Kirkelandet Kirke i Kristiansund. Plantene langs veggen hadde blitt fjernet og la igjen spor av seg selv.