Single parent

Just in

Silent night

Uncategorized

 Fra Skansen jernbanebro.

Visste du at brua er konstruert av Joseph B. Strauss, som også var ansvarlig for den verdenskjente brua Golden Gate Bridge i San Francisco.